KINH TẾ

Bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt, VNG làm ăn thế nào?

  • Tác giả : Thanh Phong
Không công bố báo cáo tài chính bán niên 2023 soát xét, chậm công bố báo cáo tài chinh và báo cáo thường niên 2022, Công ty cổ phần VNG bị Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phạt 85 triệu đồng.

Vi phạm quy định công bố thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 346/2023 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần VNG, đơn vị có địa chỉ tại Z06 đường số 13, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

VNG bị Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phạt 85 triệu đồng.

VNG bị Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phạt 85 triệu đồng.

Công ty cổ phần VNG đã có hành vi không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), và của Công ty đối với các tài liệu như Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét.

Ngoài ra, công ty này không công bố thông tin đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và của công ty các tài liệu bao gồm Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2022.

Với những hành vi trên công ty bị xử phạt 85 triệu đồng.

VNG làm ăn thế nào?

Trong quý III/2023, về hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần VNG ghi nhận doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.332,9 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 997 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng kết quý, VNG ghi nhận khoản lỗ hơn 171,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 lỗ hơn 258 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty cổ phần VNG có doanh thu hơn 6.431 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 2.923 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý doanh thu hoạt động tài chính trong 9 tháng năm 2023 giảm 35,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng kết 9 tháng đầu năm 2023, VNG ghi nhận khoản lỗ 465 tỷ đồng, công ty giảm lỗ hơn 302 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2022 lỗ 768 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của VNG là 9.756,4 tỷ đồng, tăng 9,6% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn hơn 5.576 tỷ đồng và tài sản dài hạn 4.180 tỷ đồng.

Ở phần tài sản ngắn hạn, VNG có gần 360 triệu đồng tiền mặt; hơn 2.063 tỷ đồng gửi ngân hàng (một phần tiền gửi ngân hàng tại ngày 30/9/2023 đang được dùng để thế chấp cho khoản vay ngân hàng của một bên liên quan); hơn 1.600 tỷ đồng các khoản tương đương tiền.

Hàng tồn kho tại ngày 30/9/2023 gần 76 tỷ đồng, giảm 13,6% so với hồi đầu năm.

Tại ngày 30/9/2022, tổng cộng nguồn vốn của VNG là 9.756 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả là 5.097 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu 4.659 tỷ đồng.

Chiếm phần lớn nợ phải trả là nợ ngắn hạn, chiếm 74% số nợ phải trả. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn hơn 320 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp NN gần 365 tỷ đồng (tăng gần 3,2 lần so với thời điểm 31/12/2022); hơn 1.511 tỷ đồng chi phí trả ngắn hạn hơn 1.511 tỷ đồng; phải trả ngắn hạn khác hơn 719 tỷ đồng và vay ngắn hạn hơn 729 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần VNG (VNG Corporation), tiền thân là VinaGame (VNG), là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

VNG được thành lập vào ngày 9 tháng 9 năm 2004 với tên gọi VinaGame. Công ty được công chúng biết đến rộng rãi với tư cách là bên phát hành các trò chơi điện tử từng chiếm ưu thế trên thị trường Việt Nam và sau này là nhà phát triển của các dịch vụ mang thương hiệu Zing và Zalo.

Công ty cổ phần VNG có trụ sở tại Lô Z06, đường số 13, Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp Hồ Chí Minh. Ông Lê Hồng Minh là nhà sáng lập kiêm Tổng Giám.

Thanh Phong