Video

5 loài rùa biển quý hiếm của Việt Nam liệt kê trong Sách Đỏ

  • Tác giả : Lý Thùy
Tại Việt Nam, đã xác định được 5 loài rùa biển đang sinh sống, đó là các loài Vích, Quản đồng, Đồi mồi dứa, Đồi mồi, Rùa da.

Cận cảnh 5 loài rùa biển quý hiếm của Việt Nam liệt kê trong Sách Đỏ


Lý Thùy