• yeu nuoc

Hồ Đắc Di - Nhà trí thức lớn và ước mơ "cứu nhân độ thế"
Đặng Vương Hạnh - 05:30 02/04/2021
Ông là người Việt Nam đầu tiên trở thành bác sĩ phẫu thuật, giáo sư người Việt đầu tiên đứng trên bục giảng trường đại học dưới thời Pháp thuộc.
--Quảng cáo---