• y te

Xác minh tài sản, thu nhập cá nhân tại 20 đơn vị Bộ y tế
Thúy Nga - 14:16 18/08/2022
Bộ Y tế sẽ tiến hành xác minh tài sản, thu nhập cá nhân tại 20/104 đơn vị trực thuộc bằng hình thức sử dụng phần mềm máy tính. Mỗi đơn vị sẽ lựa chọn tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm, trong đó có ít nhất 1 người là người đứng đầu để ngăn ngừa tham nhũng.
--Quảng cáo---