• y kien

Vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư, tỉnh Hưng Yên lại xin ý kiến điều chỉnh quy hoạch KCN Yên Mỹ II
Hoàng Hà - 20:07 07/07/2022
Khu công nghiệp Yên Mỹ II vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 27/5, sau đó chỉ 13 ngày (đến ngày 10/6) UBND tỉnh Hưng Yên đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 điều chỉnh mở rộng khu công nghiệp Yên Mỹ II (gọi tắt là Đồ án quy hoạch).
--Quảng cáo---