• xử lý.

Nhà máy đốt rác Thiên Ý chưa đủ gỡ “nút thắt”
Vân Bùi - 21:00 05/08/2022
Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý thuộc Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn) vừa chính thức đi vào vận hành nhằm gỡ “nút thắt” trong xử lý rác thải. Tuy nhiên, những bất cập trong xử lý rác thải ở Hà Nội vẫn chưa thể tháo gỡ một sớm một chiều.
--Quảng cáo---