• world bank

SHB đồng hành cùng Bộ Công Thương và World Bank nâng cao đầu tư hiệu quả năng lượng trong ngành công nghiệp Việt Nam
P.V - 15:00 05/05/2022
Từ ngày 5 - 12/5/2022, tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đồng hành tổ chức hội thảo giới thiệu "Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam" (VSUEE).
--Quảng cáo---