Khoa học & Công nghệ

VUSTA khen thưởng thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19

  • Tác giả : Hà Thu
(khoahocdoisong.vn) - Để kịp thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) vừa có Công văn số 638/LHHVN-TCCSH về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tại Công văn số 2266/BTĐKT-VP ngày 31/8/2021 về việc khen thưởng thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19, VUSTA đề nghị Hội thành viên VUSTA; Tổ chức KH&CN trực thuộc VUSTA; Tổ chức thuộc VUSTA; Văn phòng, các Ban thuộc VUSTA khẩn trương phát hiện, đề xuất khen thưởng kịp thời cho những trường hợp có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trên tuyến đầu và những tấm gương hy sinh quên mình trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Những tình nguyện viên và những người làm công tác từ thiện đang ngày đêm cùng với người dân chống chọi lại bệnh dịch Covid-19.

Việc đề nghị xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đau, khen thưởng và Công văn số 418/LHHVN-TCCSH ngày 30/6/2021 của VUSTA về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hà Thu