• vung nao co go hoa thach

Vùng có gỗ hóa thạch
PV - 15:48 20/10/2018
Gỗ hóa thạch là cây gỗ bị chôn vùi dưới lòng đất trong khoảng thời gian từ 4-12 triệu năm.
--Quảng cáo---