• vùng đỏ

Cả nước chỉ còn 7 xã, phường vùng đỏ
Thuý Nga - 09:57 06/06/2022
Số ca Covid mới, ca nặng đều thấp nhất so với nhiều tháng qua, trong đó F0 nặng chỉ bằng 1/100 giai đoạn cao điểm. Hiện cả nước chỉ còn 7 xã, phường (dưới 0,1%) là vùng đỏ (nguy cơ cao); Số xã phường thuộc vùng cam của cả nước hiện chỉ còn khoảng dưới 2%.
 • Cả nước chỉ còn 7 xã vùng đỏ
  Thúy nga - 11:50 19/05/2022
  Trong số 10.604 xã phường cả nước, có 96,3% được xếp nhóm vùng xanh (nguy cơ thấp) và vùng vàng (nguy cơ trung bình. Hiện cả nước chỉ còn 7 xã phường (dưới 0,1%) là vùng đỏ (nguy cơ cao), giảm 3 xã phường so với trước đó 5 ngày.
 • Ngày 9/5: Cả nước chỉ còn 10 xã, phường vùng đỏ
  Thúy Nga - 08:43 09/05/2022
  Với số ca nhiễm ghi nhận hơn 2.200 ca COVID-19 mới, bằng 1/90 so với cao điểm dịch (giữa tháng 3), số tử vong cũng giảm thấp, trung bình tuần 2 ca/ngày nên cả nước có 95,5 xã phường là vùng xanh và vàng.
 • Cả nước chỉ còn 16 xã phường vùng đỏ
  Thúy nga - 16:30 04/05/2022
  Cập nhất mới nhất về cấp độ dịch COVID-19 của Bộ Y tế đến chiều 4/5, cả nước có 94,6% xã phường là vùng xanh và vàng. Chỉ còn 16 xã phường vùng đỏ và 533 xã, phường vùng cam.
 • Cả nước còn 391 xã, phường vùng đỏ
  Thúy Nga - 08:30 23/03/2022
  Theo đánh giá mới nhất của Bộ Y tế, hiện số mắc mới đã giảm 38,8%, số tử vong giảm 25,3%, số ca nặng và số đang điều trị đều giảm. Cả nước hiện chỉ còn 391 xã, phường vùng đỏ.
--Quảng cáo---