• VPĐD Báo Tri thức - Cuộc sống tại TPHCMVPĐD Báo Tri thức - Cuộc sống

Báo Tri thức và Cuộc sống: Luôn sát cánh cùng cộng đồng từ tâm dịch
Hương Cát - 17:15 25/01/2022
Trong ngày tháng không quên của cuộc chiến chống dịch Covid-19 lần thứ 4, Văn phòng Đại diện Báo Tri thức và Cuộc sống tại TPHCM cùng các nhà hảo tâm đã có nhiều chuyến chia sẻ khó khăn với sinh viên, bà con, lực lượng tuyến đầu.
--Quảng cáo---