Trong nước

Vì sao Dược phẩm và thiết bị Công nghệ Y tế BAMIVA bị xử phạt?

  • Tác giả : Tuấn Huy (T/H)
Công ty TNHH Dược phẩm và thiết bị Công nghệ Y tế BAMIVA bị xử phạt vì đã quảng cáo sản phẩm TPBVSK BAMILIVER mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Theo quyết định số 22/QĐ-XPHC của Thanh tra Bộ Y tế, Công ty TNHH Dược phẩm và thiết bị Công nghệ Y tế BAMIVA ( địa chỉ trụ sở chính tại ngã 3 Bảo Long, đường 63B xóm 9, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) đã quảng cáo sản phẩm TPBVSK BAMILIVER (số đăng ký sản phẩm 250/2023/ĐKSP do Cục An toàn thực phẩm cấp ngày 09/01/2023) mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Vi phạm quy định tại Khoản 1, Điều 49, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Công ty TNHH Dược phẩm và thiết bị Công nghệ Y tế BAMIVA bị xử phạt 45 triệu đồng. Đồng thời, công ty bị buộc tháo gỡ, thu hồi tài liệu quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe BAMILIVER sai quy định.

Quyết định này được giao cho ông Trần Xuân Trưởng, Giám đốc công ty - người đại diện theo pháp pháp luật của Công ty TNHH Dược phẩm và thiết bị Công nghệ Y tế BAMIVA phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 7 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này. Công ty TNHH Dược phẩm và thiết bị Công nghệ Y tế BAMIVA phải báo cáo kết quả thực hiện biện pháp khắc hậu quả về Thanh tra Bộ Y tế trước ngày 15/9/2023.

Tuấn Huy (T/H)