Môi trường

Vi phạm môi trường, BV Đa khoa tỉnh Hải Dương bị phạt hơn 439 triệu đồng

  • Tác giả : Thanh Phong
Ngoài bị xử phạt hành chính, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương buộc phải thực hiện cải tạo, khắc phục hệ thống xử lý nước thải bảo đảm nước thải ra môi trường đạt quy chuẩn cho phép.

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Quyết định số 130/2023 xử phạt vi phạm hành chính đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương có trụ sở tại phường Thanh Bình, TP Hải Dương do vi phạm về môi trường.

Quyết định số 130/2023 xử phạt vi phạm hành chính đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Quyết định số 130/2023 xử phạt vi phạm hành chính đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Theo quyết định, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương có các hành vi vi phạm, gồm xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần đến dưới 5 lần trong trường hợp thải lượng chất thải từ 200 m3/ngày đến dưới 400 m3/ngày và thực hiện không đúng, không đầy đủ nội dung về quan trắc nước thải (năm 2022 bệnh viện thực hiện quan trắc nước thải thiếu các thông số As, Hg, Pb, Cd, Fe, chất hoạt động bề mặt theo quy định).

Với các hành vi trên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương bị phạt hơn 439,6 triệu đồng.

Ngoài xử phạt về hành chính, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương buộc phải thực hiện cải tạo, khắc phục hệ thống xử lý nước thải bảo đảm nước thải ra môi trường đạt quy chuẩn cho phép.

Báo cáo việc cải tạo, khắc phục hệ thống xử lý nước thải và gửi báo cáo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh trước ngày 31/12/2023.

Đồng thời, bệnh viện phải chi trả hơn 9 triệu đồng kinh phí phân tích mẫu môi trường đối với các thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật.

Thanh Phong