Môi trường

Vi phạm khai thác khoáng sản, Cty Long Linh bị xử phạt gần 400 triệu đồng

  • Tác giả : Thanh Phong
Công ty TNHH dịch vụ, thương mại Long Linh có hành vi khai thác khoáng sản vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác, lấn chiếm đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn.

Theo Quyết định số 4357/2023 của UBND huyện Hà Trung (Thanh Hóa), trong quá trình khai thác mỏ đá tại xã Hà Tân, Công ty TNHH dịch vụ, thương mại Long Linh đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản với 4 hành vi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cụ thể, công ty thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; khai thác không đúng một trong các thông số của hệ thống khai thác, gồm chiều cao tầng, góc dốc sườn tầng; khai thác khoáng sản vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác; lấn chiếm đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn mà chưa hoàn thiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định.

Căn cứ quy định của pháp luật, UBND huyện Hà Trung quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH dịch vụ, thương mại Long Linh với số tiền là 375 triệu đồng.

Thêm nữa, doanh nghiệp còn phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm là 101,81 triệu đồng.

Ngoài bị xử phạt hành chính, Công ty TNHH dịch vụ, thương mại Long Linh còn bị buộc cải tạo, phục hồi môi trường; thực hiện các giải pháp đưa khu vực đã khai thác vượt mốc giới về trạng thái an toàn; phải trả kinh phí đo đạc...

Trước đó, trong tháng 5/2023, UBND huyện Hà Trung cũng đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản 240 triệu đồng và buộc nộp lại 76,827 triệu đồng số lợi bất chính do vi phạm đối với Hợp tác xã công nghiệp Đông Đình tại xã Hà Tân.

Thanh Phong