• vi khuẩn dị dưỡng

Giải pháp chuyển đổi khí nhà kính thành thức ăn chăn nuôi thủy hải sản
Thái Bằng - 05:30 29/11/2021
Một nghiên cứu của Đại học Stanford cho thấy tiềm năng ứng dụng to lớn của phương pháp khai thác khí methane cung cấp cho vi khuẩn để phát triển thành bột cá giàu protein và tiết kiệm chi phí.
--Quảng cáo---