--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Vì đâu T&T “hụt” quy hoạch đô thị vệ tinh thị xã Sơn Tây?

MINH QUANG - 16:16 09/10/2021

Tập đoàn T&T đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận tài trợ lập quy hoạch đô thị vệ tinh thị xã Sơn Tây. Nhưng sau đó, thành phố không thể tiếp nhận sản phẩm quy hoạch, đến nay giao lại các cơ quan trực thuộc lập 14 đồ án quy hoạch phân khu đô thị.

sontay(1).jpg
TP Hà Nội đang triển khai lập 14 đồ án quy hoạch phân khu cho đô thị vệ tinh Sơn Tây.

“Tắc” quy hoạch vệ tinh

Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt năm 2011 đã định hướng thị xã Sơn Tây sẽ là 1 trong 5 đô thị vệ tinh của TP Hà Nội.

Trên cơ sở đó, ngày 24/9/2014 UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 4922/QĐ-UBND giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND thị xã Sơn Tây tổ chức nghiên cứu lập các nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch Phân khu của 09 phường thuộc khu vực trung tâm của thị xã.

Tuy nhiên đến ngày 20/10/2015, UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch chung thị xã Sơn Tây (lồng ghép đô thị vệ tinh Sơn Tây) đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.

Theo đó, đô thị vệ tinh Sơn Tây là 1 trong 5 đô thị vệ tinh của Thủ đô, với tính chất là đô thị văn hóa lịch sử và là đô thị du lịch nghỉ dưỡng.

Trong đó, đất phát triển đô thị (đô thị vệ tinh Sơn Tây) khoảng 4.409,26ha và đất dân dụng khoảng 2.416ha; đất khu vực nội thị 2.307,56ha và đất khu vực nông thôn (ngoại thị) 9.045,66ha.

Căn cứ nội dung đề nghị của Công ty CP Tập đoàn T&T (Tập đoàn T&T), Thành ủy Hà Nội và UBND TP Hà Nội đã thống nhất chủ trương cho phép tập đoàn phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội rà soát lại quy hoạch trên địa bàn thị xã, tổ chức lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đô thị vệ tinh Sơn Tây.

Đồng thời, cho phép T&T tài trợ công tác lập quy hoạch trên địa bàn thị xã (tại Thông báo số 742-TB/TU ngày 06/6/2017, 2112-TB/TU ngày 30/7/2019 của Thành ủy Hà Nội. Và, tại Văn bản 5668/VP-ĐT ngày 20/6/2017 của Văn phòng UBND TP Hà Nội).

Việc nghiên cứu các đồ án quy hoạch phân khu theo ranh giới các phường được chỉ đạo dừng thực hiện.

Năm 2020, T&T phối hợp với đơn vị tư vấn nước ngoài tổ chức nghiên cứu, báo cáo ý tưởng quy hoạch phân khu trên địa bàn thị xã Sơn Tây đã được Tập đoàn với UBND TP Hà Nội. Và đã được UBND TP Hà Nội chỉ đạo thực hiện theo thông báo ngày 13/3/2020.

Tuy nhiên, hoạt động này gặp vướng mắc về cơ chế tiếp nhận tài trợ của doanh nghiệp bằng sản phẩm.

Cụ thể: Hình thức tài trợ bằng sản phẩm và hình thức ký hợp đồng ba bên trong công tác lập quy hoạch là chưa có trong quy định pháp luật hiện hành, chưa có sự thống nhất của Bộ quản lý chuyên ngành. Do đó chưa có cơ sở để triển khai.

Sau đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đã có các công văn (ngày 3/5/2017 và 2/10/2020) báo cáo UBND TP Hà Nội việc triển khai lập quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Cụ thể, kinh phí lập quy hoạch từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, việc viện trợ bằng sản phẩm là đồ án quy hoạch theo như đề xuất của T&T là không phù hợp. Đồng thời, việc tổ chức triển khai theo hình thức ký hợp đồng 3 bên pháp luật chưa có quy định.

Cùng với đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét cho phép tiếp tục thực hiện các đồ án quy hoạch phân khu đô thị đã giao tại Quyết định 4922/QĐ-UBND ngày 24/9/2014.

Cụ thể, UBND thị xã Sơn Tây, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố... triển khai các bước tiếp theo của công tác lập quy hoạch thị xã.

Quay lại lập 14 quy hoạch phân khu

Trên cơ sở báo cáo từ Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các cơ quan liên quan, UBND TP Hà Nội đã có nhiều văn bản giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc lập quy hoạch đối với các khu quy hoạch (không giao Tập đoàn T&T tiếp tục tài trợ thực hiện lập quy hoạch) với tổng số 14 đồ án.

Bao gồm: 12 Quy hoạch phân khu đô thị tại 4 khu vực có ký hiệu ST1, ST2, ST3, ST4; và 2 Quy hoạch phân khu xây dựng tại 2 khu vực chức năng: Khu vực hồ Xuân Khanh và phụ cần, Khu vực phía Đông của Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Cụ thể, giao UBND thị xã Sơn Tây tổ chức lập 8 đồ án. Trong đó có 7 đồ án quy hoạch phân khu đô thị (5 quy hoạch phân khu đô thị tại một phần khu vực ST1, 1 quy hoạch phân khu đô thị tại khu vực ST2, 1 quy hoạch phân khu đô thị tại khu vực ST3). Và 1 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (Khu vực phía Đông của Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam).

Hiện tại UBND thị xã Sơn Tây cơ bản đã hoàn thiện đối với 5 nhiệm vụ quy hoạch tại khu vực ST1, dự kiến trình thành phố trong tháng 10/2021.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội được giao tổ chức lập 4 đồ án quy hoạch phân khu đô thị tại một phần khu vực ST1.

Đến nay, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt 4 nhiệm vụ quy hoạch nêu trên. Và đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng thành phố có kết luận để Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội hoàn chỉnh.

Hiện nay, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã cơ bản hoàn thiện 4 đồ án quy hoạch nêu trên, dự kiến trình thành phố trong tháng 10/2021.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp được UBND TP Hà Nội giao tổ chức lập 2 đồ án.

Trong đó, có đồ án quy hoạch phân khu đô thị tại khu vực ST4, 1 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tại khu vực hồ Xuân Khanh và phụ cần.

Tuy nhiên, đến nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công tình dân dụng và công nghiệp thành phố vẫn đang trong quá trình thực hiện đồ án này.


(0) Bình luận
Nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---