• vcci

VCCI đề nghị Bộ Tài chính bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng
Hoàng Hà - 18:50 23/06/2022
VCCI đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động của việc bãi bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và có văn bản báo cáo Quốc hội vào kỳ họp tới.
--Quảng cáo---