• Vaxina

Thử nghiệm tiêm virus tiêu diệt khối u trên người
Khánh Thủy - 10:10 21/05/2022
Một loại virus do nhà khoa học thiết kế để chống lại bệnh ung thư đã có hiệu quả trong các thí nghiệm tiền lâm sàng trên động vật. Thành công này dẫn đến việc bắt đầu thử nghiệm tiêm loại virus này trên các bệnh nhân tại Mỹ.
--Quảng cáo---