• vật tư nông nghiệp

Chăn nuôi và thủy sản: Cách nào cứu được "cứu cánh" của nông nghiệp ?
Quốc Trọng - 08:00 06/10/2021
Những tháng cuối năm, ngành nông nghiệp sẽ dựa vào chăn nuôi và vào thủy sản để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2,8% trong năm nay.
--Quảng cáo---