• vat lieu

Vật liệu carbon mới, fullerene một lớp cao phân tử hai chiều
Thái Bằng - 06:47 30/06/2022
Các nhà khoa học đã thành công chế tạo được vật liệu carbon fullerene 2D có cấu trúc độc đáo, ứng viên tiềm năng cho các thiết bị điện tử tiên tiến trong tương lai.
--Quảng cáo---