• Vận tải biển Phương Đông

Vận tải biển Phương Đông: Âm vốn chủ sở hữu 4.262 tỷ đồng
Trà My - 20:40 26/10/2021
Tính đến cuối tháng 9, Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông đã lỗ lũy kế 4.521 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 4.262 tỷ đồng.
--Quảng cáo---