Khoa học & Công nghệ

VACPA triển khai cập nhật kiến thức theo phương thức trực tuyến

  • Tác giả : L.H
(khoahocdoisong.vn) - Hội Kiểm toán viên viên hành nghề Việt Nam - VACPA (tổ chức thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - VUSTA) đã được Bộ Tài chính chấp thuận cho triển khai cập nhật kiến thức (CNKT) theo phương thức trực tuyến năm 2022.

VACPA nhận thấy các lớp học trực tuyến đã hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu phục vụ hoạt động nghề nghiệp trong tình hình mới, cụ thể: CNKT trực tuyến là giải pháp tối ưu để hỗ trợ tối đa các điều kiện giúp học viên và kiểm toán viên đáp ứng yêu cầu và quy định của Bộ Tài chính về thời gian CNKT bắt buộc phục vụ đăng ký hành nghề hằng năm của kiểm toán viên.

Đây là giải pháp phù hợp với xu thế chung thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nói riêng và ứng dụng công nghệ số trong đời sống xã hội nói chung; Đồng thời góp phần chung tay cùng Chính phủ đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện mục tiêu kép thành công. Trong Kế hoạch đào tạo CNKT năm 2022, VACPA đã thiết kế các chuyên đề phù hợp với bối cảnh hiện nay để giúp học viên xử lý các vấn đề phát sinh trên thực tiễn và nhiều chuyên đề mới đáp ứng nhu cầu các nhóm học viên khác nhau. VACPA sẽ bắt đầu triển khai các lớp CNKT năm 2022 ngay từ tháng 9/2021.

L.H