• ưu đãi miễn giảm thuế

Kinh doanh khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi thuế
Đức Vinh - 07:29 05/03/2021
Theo Thông tư 03/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 1/3/2021.
--Quảng cáo---