• ứng phó bão số 9

Khẩn cấp ứng phó với bão số 9
Tô Hội - 06:23 28/10/2020
Bão số 9 được dự báo là cơn bão cực lớn với mức báo động đỏ đổ bộ vào khu vực Trung bộ và Tây Nguyên. Đây là lần đầu tiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phải sản xuất bản tin cảnh báo bão với tần suất 1h/bản tin.
--Quảng cáo---