• ùn tắc nông sản ở cửa khẩu

Bộ Công thương có ban chỉ đạo xử lý ùn tắc nông sản ở cửa khẩu
Hồng Phong - 17:22 18/01/2022
Bộ Công Thương vừa thành lập Ban chỉ đạo giải quyết tình trạng ùn tắc nông sản ở cửa khẩu,.
--Quảng cáo---