• tuyet chung

Biến thể Delta biến mất ở Nhật Bản, virus SARS-CoV-2 “tuyệt chủng”?
An Quý - 12:37 21/11/2021
Theo các nhà nghiên cứu Nhật Bản, có thể biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 đã tự bảo vệ mình trong một hành động gọi là “tự tuyệt chủng”.
--Quảng cáo---