Vusta News

Tuyển dụng nhân sự làm việc tại Cơ quan Trung ương VUSTA

  • Tác giả : T.A
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) thông báo tuyển dụng 04 nhân sự làm việc theo chế độ hợp đồng.
Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tại lô D20, ngõ 19 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tại lô D20, ngõ 19 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Vị trí tuyển dụng:

1 nhân sự làm việc tại Ban Tổ chức và Chính sách hội.

1 nhân sự làm việc tại Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức.

1 nhân sự làm việc tại Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

1 nhân sự làm việc tại Văn phòng.

Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tại lô D20, ngõ 19 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Hình thức tuyển dụng được thực hiện theo 2 vòng:

Vòng 1: Sơ tuyển theo hồ sơ;

Vòng 2: Phỏng vấn, xét tuyển; Chỉ người vượt qua vòng 1 mới vào phỏng vấn vòng 2; Không trả lại hồ sơ cho ứng viên không trúng tuyển.

Người trúng tuyển được ký hợp đồng lao động (có thời hạn, không thời hạn) theo quy định của pháp luật về lao động; lương và các chế độ khác được hưởng theo quy định của pháp luật về lao động và của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

Tốt nghiệp đại học và tương đương trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng; tuổi đời dưới 45; Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; Biết ít nhất 01 ngoại ngữ; tin học văn phòng theo quy định; Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Đủ sức khoẻ để làm việc; Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

T.A