• tu chu tai chinh

Tự chủ tài chính ở đại học công lập đang xây dựng kiểu “đầu mở, đuôi thắt”
Mai Loan - 16:52 18/12/2020
Cơ chế tự chủ tài chính đại học công lập đang được xây dựng theo kiểu đầu mở đuôi thắt, “đoạn đầu” được tự chủ nhưng “đoạn sau” lại theo quy định của pháp luật hiện hành.
--Quảng cáo---