--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Trường ĐH Bách khoa quyết định thành lập 3 trường trực thuộc

MINH TRÍ - 20:12 14/10/2021

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội công bố quyết định thành lập 3 trường trực thuộc nhân kỷ niêm 65 năm thành lập.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thành lập 3 trường trực thuộc trên cơ sở các viện nghiên cứu trước đây, bao gồm:

Trường Cơ khí, Trường Điện - điện tử, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông.

Trong đó, Trường Cơ khí được thành lập từ 3 viện đào tạo (Viện Cơ khí, Viện Cơ khí động lực và Viện Khoa học và công nghệ nhiệt lạnh).

Trường Điện - điện tử ra đời từ 2 viện đào tạo và 1 viện nghiên cứu (Viện Điện, Viện Điện tử viễn thông; Viện Nghiên cứu quốc tế về thông tin đa phương tiện, truyền thông và ứng dụng).

Trường Công nghệ thông tin và truyền thông xuất phát từ các đơn vị thuộc Viện Công nghệ thông tin và truyền thông.

PGS Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Trường.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã chuẩn bị trong nhiều năm cho việc chuyển đổi thành Đại học. Lộ trình đặt ra, đến cuối năm 2022, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ thành lập 5 - 6 trường và 4 – 5 viện, trung tâm nghiên cứu; chuyển đổi, tái cấu trúc các phòng thành các Ban thuộc Đại học; chuyển đổi các viện đào tạo còn lại thành khoa. Tới năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành một đại học tự chủ toàn diện, có mô hình tổ chức và quản trị tiên tiến, bộ máy tinh gọn, khẳng định vị thế trong và ngoài nước.


(0) Bình luận
Nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---