• Trung tâm Cấp cứu 115 Phú Yên

Sáng chế máy trợ thở không xâm nhập
Đức Vinh - 07:07 27/09/2021
Thầy Văn Sỹ Nghi, giảng viên Trường Cao đẳng nghề Phú Yên đã chế tạo thành công máy trợ thở không xâm nhập nhằm hỗ trợ bệnh nhân khó thở. Từ sáng kiến này, thầy Nghi cùng các cộng sự tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hướng tới phát triển thành máy thở xâm nhập, hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19.
--Quảng cáo---