• trực tuyến

Hoàn đến 5% chi tiêu giáo dục, y tế và 3% giao dịch thanh toán trực tuyến với thẻ SHB MasterCard Cashback
PV - 15:45 25/07/2022
Từ nay, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) áp dụng chính sách ưu đãi hoàn tiền mới cho sản phẩm thẻ tín dụng SHB Mastercard Cashback.
--Quảng cáo---