• tri thuc

Huy động sự tham gia đóng góp của nữ trí thức trong phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường
Khánh Thủy - 15:30 28/06/2022
Ngày 28/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội KH&KTVN phối hợp với Hội Nữ trí thức VN tổ chức hội thảo:” Các giải pháp nhằm huy động sự tham gia và đóng góp của nữ trí thức trong phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường”.
--Quảng cáo---