• tre

Chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi
Thúy Nga - 14:57 12/08/2022
Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch phân bổ vắc xin đến hết năm 2022 và kế hoạch sử dụng vắc xin năm 2023. Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin của Bộ Y tế đã tổ chức họp về việc tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi và chưa có khuyến cáo tiêm cho nhóm tuổi này.
--Quảng cáo---