• tram thu phi

Từ 1/8, thu phí điện tử không dừng trên tất cả các tuyến cao tốc
Thụy Bình - 10:13 28/06/2022
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng.
--Quảng cáo---