• trai phieu

APEC Group trả hơn 500 tỷ đồng trái phiếu cho nhà đầu tư sau khi bị xử phạt
Hồng Nhung - 19:50 16/05/2022
APEC Group vừa thông báo đã hoàn trả hơn 507 tỷ đồng trái phiếu cho toàn bộ khách hàng và 17 gói trái phiếu công ty phát hành sẽ dừng lưu hành từ ngày 14/5/2022.
--Quảng cáo---