• Trải phiếu chính phủ

Lợi suất trái phiếu Chính phủ của Việt Nam thấp trong khu vực
Thiên Ân - 18:30 19/04/2022
Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm của Việt Nam là 2,399%, thấp hơn so với một số nước trong khu vực ASEAN.
--Quảng cáo---