• trái phiếu chính phủ Mỹ

Mỹ “nợ” Việt Nam hơn 39 tỷ USD
Thiên Ân - 20:30 05/10/2021
Việt Nam hiện nằm trong top 50 nước chủ nợ lớn nhất của Mỹ, với “khoản nợ” hơn 39 tỷ USD.
--Quảng cáo---