• trả phí

Đà Nẵng lập cơ sở điều trị F0 có trả phí
Khánh Thủy - 08:16 12/01/2022
Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, rất nhiều người có điều kiện, không muốn ở nhà điều trị vì ảnh hưởng đến gia đình, hoạt động kinh doanh. Họ chấp nhận bỏ tiền ra đi điều trị rồi về, trong một điều kiện tốt.
--Quảng cáo---