Thời sự

Trả lương hưu tháng 8/2023 theo quy định mới

  • Tác giả : Bà Dương Thị Minh Châu
Thời gian chi trả lương hưu thường hoàn thành trước ngày 10 hằng tháng. Riêng tháng 8/2023, thời gian trả lương hưu muộn hơn do cần có phương án chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc chi trả theo mức hưởng mới.

Hỏi: Tôi thường nhận lương hưu vào đầu tháng nhưng nghe nói Hà Nội thay đổi cách chi trả lương hưu theo quy định mới. Xin hỏi, cách chi trả này như thế nào?

Đỗ Thị Hường (Hà Nội)

Trả lương hưu tháng 8/2023 theo quy định mới ảnh 1

Trả lương hưu tháng 8/2023 theo quy định mới

Trả lời: Ngày 1/8, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP Hà Nội thông tin về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong tháng 8/2023.

Tại kỳ lương tháng 8/2023, người thụ hưởng được nhận lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức hưởng mới, đồng thời được truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 theo quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.

Theo BHXH TP Hà Nội, toàn thành phố hiện có hơn 580.000 người hưởng lương hưu, trong đó hơn 41% số người nhận lương qua tài khoản cá nhân (ATM). Trung bình mỗi tháng, các cơ quan chức năng chi trả tiền lương, trợ cấp BHXH cho người hưởng với số tiền hơn 3.158 tỷ đồng theo mức lương cũ. Tính theo lương mới, số tiền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho người thụ hưởng sẽ tăng đáng kể.

Thời gian chi trả lương hưu thường hoàn thành trước ngày 10 hằng tháng. Riêng tháng 8/2023, thời gian trả lương hưu muộn hơn do các bên cần có phương án chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc chi trả theo mức hưởng mới, tránh nhầm lẫn, sai sót.

Theo đó, trong tháng 8/2023, BHXH TP Hà Nội và Bưu điện TP Hà Nội thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8/2023 cho người hưởng qua tài khoản cá nhân vào ngày 14/8/2023.

Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8/2023 cho người hưởng bằng tiền mặt từ ngày 14-18/8/2023.

Sau ngày 18/8/2023, tại các điểm chi trả, người hưởng chưa nhận được lương hưu, trợ cấp BHXH tiếp tục được chi trả tại các Bưu cục đến hết ngày 24/8/2023.

Từ kỳ tháng 9 tới, thời gian chi trả lương hưu sẽ trở lại bình thường.

Bà Dương Thị Minh Châu (Trưởng phòng Truyền thông BHXH TP Hà Nội)

Bà Dương Thị Minh Châu