--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

TPHCM sẽ tạm dừng hoạt động hệ thống phân phối không đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

HỮU THÔNG - 06:14 19/05/2021

Sở Công Thương TPHCM vừa yêu cầu lãnh đạo 3 chợ đầu mối, Ban Quản lý các chợ truyền thống (có nhà lồng), Ban Giám đốc hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại đang hoạt động trên địa bàn TPHCM khẩn trương thực hiện việc đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn cá nhân, tổ chức đang khai thác, quản lý, vận hành chợ truyền thống (có nhà lồng), chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Trường hợp những đơn vị không thực hiện thì tiến hành tạm dừng hoạt động để thực hiện việc tự đánh giá và có phương án khắc phục (nếu không đảm bảo các tiêu chí).

Sở Công thương TPHCM yêu cầu thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19 tại hệ thống phân phối.

Bên cạnh đó, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện thường xuyên rà soát, kiểm soát công tác tự đánh giá, tuân thủ tiêu chí an toàn theo Quyết định số 1203/QĐ-BCĐ ngày 6/4/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM về ban hành Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM.

Ngoài ra, Sở Công Thương TPHCM cũng đề nghị lãnh đạo 3 chợ đầu mối, Ban Quản lý các chợ truyền thống (có nhà lồng), Ban Giám đốc hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, UBND TP Thủ Đức và các quận - huyện thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở hệ thống cửa hàng trên địa bàn thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19.


(0) Bình luận
Nổi bật
Khó phân biệt rượu methanol
Sức khỏe mới- Khánh Thủy - 08:25 09/08/2022
Theo tiến sĩ hóa học Khuất Quang Sơn, rất khó phân biệt rượu methanol với rượu ethanol bằng mắt thường trừ cảm giác ngọt hơn, dễ uống hơn.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---