• Together Covid

“Zero Covid” đến sống chung với virus
Tuyết Vân (thực hiện) - 05:30 04/10/2021
Làn sóng Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, Việt Nam trải qua hơn 5 tháng quyết liệt phòng chống, đẩy lùi SARS-CoV-2 và tới nay, bắt đầu chuyển từ trạng thái “Zero Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.
--Quảng cáo---