• tieu cuc

Sáng nay tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Hoàng Hà - 09:38 30/06/2022
Sáng 30/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2012 - 2022).
--Quảng cáo---