• tiêm văc xin

Lo lắng khi con tiêm vắc xin được gia hạn
Khánh Thủy - 11:49 21/05/2022
Một số phụ huynh ở TPHCM lo lắng khi biết con tiêm vắc xin COVID-19 đã hết hạn. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, với vắc xin hết hạn trên nhãn nhưng được cập nhật hạn dùng sẽ không thay đổi chất lượng, an toàn, hiệu quả của vắc xin.
--Quảng cáo---