• tiêm mũi 1

Tiêm mũi 2 vắc xin Moderna cho người đã tiêm mũi 1 Pfizer hoặc AstraZeneca.
Thúy Nga - 18:54 12/12/2021
Ngày 12/12, Bộ Y tế có công văn khẩn cho phép tiêm mũi 2 bằng văcxin Moderna cho người đã tiêm mũi 1 văcxin khác. Căn cứ tình hình dịch bệnh có thể rút ngắn khoảng cách giữa 2 mũi tiêm.
--Quảng cáo---