• tich hop

Mạng thần kinh nhân tạo và Máy học giúp robot cơ động trên địa hình phức tạp
Thái Bằng - 07:45 25/01/2022
Các nhà nghiên cứu ETH Zurich do Marco Hutter dẫn đầu phát triển phương pháp điều khiển mới, cho phép robot có chân, được gọi là ANYmal, di chuyển nhanh chóng và vững vàng trên các địa hình phức tạp.
--Quảng cáo---