• thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô

Bao nhiêu doanh nghiệp hưởng lợi nếu gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô?
Hoàng Hà - 10:00 21/11/2021
Bộ Tài chính đã trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.
--Quảng cáo---