• thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá

Giảm 50% phí thẩm định kinh doanh hàng hóa có điều kiện
TV - 07:19 15/06/2020
Thông tư 44/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện vừa có hiệu lực.
--Quảng cáo---