• thu nghiem

Trung Quốc nghiên cứu thử nghiệm hiệu quả của văcxin mRNA đầu tiên
Khánh Thủy - 06:58 27/01/2022
Văcxin mRNA đầu tiên của Trung Quốc có tên ARCoV, do Học viện Khoa học quân y, Công ty Suzhou Abogen và Viện Công nghệ sinh học Walvax cùng phát triển.
--Quảng cáo---