• thu chi

Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Việc quản lý thu chi lễ hội của tôn giáo là việc nội bộ
Hồng Nhung - 15:00 25/04/2022
Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, việc quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội do tổ chức tôn giáo tổ chức là công việc nội bộ. Nhà nước chỉ khuyến khích chứ không bắt buộc tổ chức tôn giáo “phải mở sổ ghi chép đầy đủ các khoản thu, chi cho công tác tổ chức lễ hội”.
--Quảng cáo---