• thong xe

TP. HCM lên lộ trình dừng lưu thông xe có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao
Nhã Uyên - 15:43 17/05/2022
Một trong những biện pháp chủ yếu được Sở GTVT TP. HCM đưa ra là dừng hẳn cấp đăng ký mới với xe sử dụng nhiên liệu đốt trong vào năm 2050.
--Quảng cáo---